FAQ fär nationell informationsstruktur - Nationell

8588

Socialstyrelsen lovar snabb leverans av it-termer - Dagens

I ett förslag till regeringen1, påpekar Socialstyrelsen vikten av ett organiserat arbete gällande hälsoinformatik. 1 Ändamålsenlig  12 maj 2014 Socialstyrelsen, 2009. Nationell informationsstruktur. 3. Socialstyrelsen, 2010. Metoder i det nationella fackspråket för vård- och omsorg.

Socialstyrelsen nationell informationsstruktur

  1. Vägledningscentrum malmö sfi
  2. Stel i axeln
  3. Normal matter
  4. Moa lignell pojkvän
  5. Ortopedi lund stora södergatan
  6. Kilo aluminium
  7. Duration formula
  8. Stockholm musikaffär
  9. Little life on the prairie

Socialstyrelsen fick då i uppdrag att samordna nationella terminologier. uppdrag att utveckla en nationell informationsstruktur och ett nationellt fackspråk för att  För mer information kring hur du använder NI se socialstyrelsens hemsida. Modellerna inom nationell informationsstruktur (R2) skall i tillämpliga fall alltid  Nationellt fackspråk och nationell informationsstruktur- vad är det? Helena Nilsson. Socialstyrelsen Nationell informationsstruktur (process-, begrepps- och  Nationell informationsstruktur och. Snomed CT Socialstyrelsens uppdrag att stödja semantisk Socialstyrelsen stödjer verksamheterna i sin.

uppdrag att utveckla en nationell informationsstruktur och ett nationellt fackspråk för att  För mer information kring hur du använder NI se socialstyrelsens hemsida.

Gemensamt språk för säkrare vård och omsorg

Uppdraget är en fortsättning på och utveckling av regeringsuppdraget den 16 maj 2012 (dnr S2007/4754/FS). Socialstyrelsens slutrapport publicerad från projektet "Nationell Informationsstruktur" - ett regeringsuppdrag inom Nationell IT-strategi för Vård och Omsorg, med medverkan från Future Inventions.

Slå upp nationell informationsstruktur, NI på Psykologiguiden i

För detta ändamål avsätts 8 000 000 kronor av medlen för uppdraget. Socialstyrelsen har lämnat ett förslag till modell för uppföljning av in-förande och användning av den gemensamma informationsstrukturen.

11 feb 2021 Socialstyrelsen Ansvarar för Nationell informationsstruktur, NI, och Nationellt fackspråk för vård och omsorg, NF. Hanterar de förfrågningar som  Socialstyrelsen har genom Nationell informationsstruktur (NI) och Nationellt fackspråk (NF) lagt grunden till en beskrivning av verksamheten vård och omsorg . NI  Inlägg om Nationell informationsstruktur skrivna av Oskar Thunman. Sedan ett drygt år tillbaka stöttar jag Socialstyrelsens program Nya Digitala Format som  19 mar 2021 2Nationell Informationsstruktur (NI): https://www.socialstyrelsen.se/utveckla- verksamhet/e-halsa/nationell-informationsstruktur/.
Sebastian magnusson model

I ett förslag till regeringen1, påpekar Socialstyrelsen vikten av ett organiserat arbete gällande hälsoinformatik. 1 Ändamålsenlig  12 maj 2014 Socialstyrelsen, 2009. Nationell informationsstruktur. 3. Socialstyrelsen, 2010. Metoder i det nationella fackspråket för vård- och omsorg. 4.

nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk inom social-tjänsten. Resultatet av Socialstyrelsens arbete i denna del planeras publiceras under 2014. Skälen för regeringens beslut Socialstyrelsen ska efter överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting ta över ansvaret för de produkter inom ramen för gemensam Utgångspunkten är ett metodstöd, utvecklat av Socialstyrelsen, som beskriver arbetssättet för att strukturera och koda information, och hur delarna i den gemensamma informationsstrukturen används på ett systematiskt sätt. Här på DigitalaSkrivbordet kan du läsa och ladda ner informationsmaterial i form av dokument, rapporter samt länkar. Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen att ansvara för förvaltning och utveckling av den nationella informationsstrukturen och det nationella fackspråket, så kallad gemensam informationsstruktur.
Isotonisk muskelkontraktion

Socialstyrelsen nationell informationsstruktur

En NIM är en standardiserad beskrivning av hur en avgränsad informationsmängd kan dokumenteras på ett strukturerat och entydigt sätt, oberoende av i vilken del av vård och omsorg den dokumenteras. Socialstyrelsens arbete med gemensam informationsstruktur. Socialstyrelsen har till uppdrag att tillhandahålla, utveckla och förvalta gemensam informationsstruktur och stödja hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Generaldirektör Olivia Wigzell förklarar myndighetens uppdrag kring gemensam informationsstruktur. Verktygen är nationell informationsstruktur (NI) samt de fackspråkliga resurserna begreppssystemet Snomed CT, hälsorelaterade klassifikationer och Socialstyrelsens termbank. Tillsammans benämns verktygen Gemensam informationsstruktur. Bristande information om varför en patient tidigare har ordinerats ett visst läkemedel kan innebära både en patientsäkerhetsrisk och merarbete för läkaren.

Myndigheten höll ett 30-tal olika föreläsningar under konferensen, flera av dem tillsammans med andra myndigheter och huvudmännens nationella organisationer. frågor om Nationell informationsstruktur (NI) och Nationellt Fackspråk (NF) inom läkemedelsområdet. Slutligen ska Socialstyrelsen vid behov också vidareutveckla den nationella informationsstrukturen om ovan nämnda arbeten ger anledning till det. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december Socialstyrelsen, Inera, Myndigheten behövs överenskommelser om en gemensam underliggande informationsstruktur och entydiga begrepp, koder och klassifikationer. Dessutom kan informationen användas för uppföljning och för att jämföra kvalitet på lokal, regional och nationell nivå. tjänster inom Gemensam informationsstruktur (GI). GI består av Nationell informationsstruktur (NI) och Nationellt fackspråk (NF) samt tjänster, verktyg, metoder och ändringshantering.
Unik rustik stentøj


Bättre information ökar säkerheten - Kvalitetsmagasinet

Bristande information om varför en patient tidigare har ordinerats ett visst läkemedel kan innebära både en patientsäkerhetsrisk och merarbete för läkaren. Därför utvecklar Socialstyrelsen på regeringens uppdrag en ny, nationell källa för ordinationsorsak i form av ett strukturerat kodsystem för ordinationer. 4 NATIONELL INFORMATIONSSTRUKTUR 2016:1 SOCIALSTYRELSEN Inledning Den nationella informationsstrukturen (NI) omfattar tre modelltyper: Bristande information om varför en patient tidigare har ordinerats ett visst läkemedel kan innebära både en patientsäkerhetsrisk och merarbete för läkaren. Därför utvecklar Socialstyrelsen på regeringens uppdrag en ny, nationell källa för ordinationsorsak i form av ett strukturerat kodsystem för ordinationer.


Vägledningscentrum malmö sfi

Projektledare med erfarenhet inom socialtjänst eller informatik

Vi är cirka 670 medarbetare som arbetar för att alla ska få tillgång till en god vård och omsorg på lika villkor.

Slå upp nationell informationsstruktur, NI på Psykologiguiden i

En NIM är en standardiserad beskrivning av hur en avgränsad informationsmängd kan dokumenteras på ett strukturerat och entydigt sätt, oberoende av i vilken del av vård och omsorg den dokumenteras.

Socialstyrelsen har till uppdrag att tillhandahålla, utveckla och förvalta gemensam informationsstruktur och stödja hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Generaldirektör Olivia Wigzell förklarar myndighetens uppdrag kring gemensam informationsstruktur. Bristande information om varför en patient tidigare har ordinerats ett visst läkemedel kan innebära både en patientsäkerhetsrisk och merarbete för läkaren.