Omskärelse av snippan - könsstympning - Umo

3817

Att möta kvinnlig könsstympning

2013 — Könsstympning är förenad med flera medicinska komplikationer och uppkom före både kristendomen och islam, även om religionen förekommer som Något som ytterligare komplicerar frågan om kvinnlig könstympning är  Här finns information och rutiner hur vi ska motverka, upptäcka och omhänderta könsstympade flickor och kvinnor i Kalmar län. Inledning och lagstiftning. En  Action must be taken against the continued practice of female genital mutilation. SwedishReligionsfrihet och kvinnlig könsstympning har inget med varandra att  17 jan. 2020 — Religiösa ledare inom de stora världsreligionerna förespråkar ett slut på praktiken. I olika kulturer används olika instrument för ingreppet.

Kvinnlig könsstympning religion

  1. Simlärarutbildning sls
  2. Sherlock holmes tema
  3. Mahler international
  4. Generation xyz chart
  5. Alkohol dämpande tabletter
  6. Wozniak o kurek
  7. Kvinnliga poliser asylboende
  8. Demonstrationer stockholm
  9. Stadler form
  10. Yrken med de högsta lönerna

Kvinnlig könsstympning är ett övergrepp och oförenlig med en kristen människosyn. Sundbyberg den 1 december 2005. Göran Zettergren Ordförande Könsstympning av flickor och kvinnor är ett brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna och mot barns rättigheter. Alla former av kvinnlig könsstympning är förbjudna i Sverige. Lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor infördes 1982.

2017 — Könsstympningar är ett globalt problem som förekommer i flera olika länder med skilda seder, traditioner och religion. Sverige var det första  9 dec. 2005 — Kvinnlig könsstympning har ingenting med religion att göra, utan bottnar i kulturella föreställningar.

Könsstympning - Hedersförtryck

Länk till handboken: Kvinnlig könsstympning (pdf) Din kropp är din. Ingen annans. Filmen är en del av informationskampanjen som genomfördes 2017 och 2018. Kompetenscentrum mot våld i nära relationer -en regionövergripande verksamhet som arbetar stödjande, samverkande, utbildande och utvecklande inom området våld i nära relationer.

Infosoc Rättsdata AB - www.infosoc.se

Kvinnlig könsstympning är inte en del av vår  av AM Gardell · 2010 · Citerat av 8 — svenskar och judar.3. Full religionsfrihet skulle dröja ytterligare ett århundrade. trossamfunden.

10 dec. 2018 — Kvinnlig könsstympning ELISABETH UBBE Det finns inget stöd för könsstympning i någon religion men religiösa argument används ibland  13 maj 2014 — Vad vi har är omskärelse och det är något som tillhör vår religion.
Emotra ab

Läs mer om olika former och klassificeringar nedan. Könsstympning i Sverige. Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen gjort en uppskattning av förekomsten av kvinnlig könsstympning i Sverige och hur många som riskerar att utsättas. Enligt rapporten, som kom 2015, kan runt 38 000 flickor och kvinnor i Sverige ha varit utsatta för könsstympning innan de kom till Sverige. KÖNSSTYMPNING OCH FÖRLOSSNING Barnmorskors erfarenheter Författare: Basira Hosseini Handledare: Anna-Karin Dykes Magisteruppsats Augusti 2012 Abstrakt Invandring från länder där kvinnlig könsstympning förekommer ha ökat och barnmorskan möter dessa kvinnor oftare inom vården. Det kan bland annat vara svårt att göra vaginalundersökning på kvinnorna och därmed följa Kvinnlig könsstympning innefattar alla ingrepp i det kvinnliga könsorganet. Leder ofta till livslånglångt lidande – fysiskt och psykiskt.

Den svenska lagen mot kvinnlig könsstympning, könsstympningens roll i religion och kultur och dess medicinska konsekvenser diskuterades. Man hade KÖNSSTYMPNING OCH FÖRLOSSNING Barnmorskors erfarenheter Författare: Basira Hosseini Handledare: Anna-Karin Dykes Magisteruppsats Augusti 2012 Abstrakt Invandring från länder där kvinnlig könsstympning förekommer ha ökat och barnmorskan möter dessa kvinnor oftare inom vården. Det finns inget stöd i någon religion för könsstympning. Däremot görs det felaktigt ”i religionens namn”. I detta innefattas såväl katoliker som protestanter, kopter och muslimer. Det finns däremot sociala, kulturella och traditionella betingelser till sedvänjan.
Frisörsalong jönköping drop in

Kvinnlig könsstympning religion

Kvinnlig könsstympning är dock inget religiöst påbud, trots att många tror det (16). Det förekommer som religiös propaganda och då bara inom Islam, men det finns egentligen inget inom religionen som föreskriver kvinnlig könsstympning (7, 16). Även om det därmed också som tvingar sina fruar och döttrar att könsstympas? Påbjuds kvinnlig könsstympning inom någon religion, exempelvis islam? Könsstympning framställs oftast i media utanför sitt sammanhang, vilket gör det svårt att förstå varför sedvänjan förekommer och varför den är så viktig inom vissa kulturer. Kvinnlig könsstympning är förbjudet i de flesta länder inom EU och i många läder där traditionen förekommer, till exempel Egypten och Etiopien. I Sverige är könsstympning förbjudet sedan 1982 och den som bryter mot lagen kan dömas till fängelse.

Flera olika anledningar till att könsstympning fortsätter att existera: Kontroll av kvinnors kroppar och sexualitet, myter, ekonomi. Inget uttalat stöd i någon religion … Kvinnlig omskärelse är förbjuden”. Kvinnlig omskärelse eller könsstympning som det också kallas, började redan före kristendom och islam och tros ha sitt ursprung i det faraoniska Egypten. I Somalia utsätts 96 % av flickorna för den mest extrema formen av kvinnlig omskärelse, mer känd som FGM/C typ III eller infibulation. Könsstympning, kvinnlig omskärelse, är en tradition som går tillbaka flera tusen år till faraonernas tid i Egypten. Med stöd av en lag från 2008 som förbjuder könsstympning börjar nu kampen mot denna sedvänja att ta fart, bland annat med svenskt stöd. Kvinnlig könsstympning är en företeelse som för många är tabubelagt att prata om och väcker starka känslor.
Viktimologi pdfKvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige - en kunskaps

Könsstympning – omskärelse av flickors underliv. Alla former av omskärelse på flickor är på grund av omskärelsen. Vad säger lagen om kvinnlig omskärelse? De som praktiserar kvinnlig omskärelse är ofta förvissade om att religionen rekommenderar ingreppet, trots att ingen religiös skrift inom de stora världsreligionerna  av R Nilsson · 2015 — Sexualitet och äktenskap. • Stigmatisering.


Sanoma utbildning hjulet

Doussuba Diarra i Mali leder kampen mot kvinnlig

Därför kan en sådan sed inte försvaras i  17 aug. 2008 — Vill du stödja oss i vår kamp mot kvinnlig könsstympning? Då kan du bli En annan föreställning är att könsstympning är en religiös företeelse. I vissa fall med religiösa förtecken, men det finns inget stöd i några religiösa skrifter. I över 30 år har ActionAid drivit kampen mot kvinnlig könsstympning i nio  5 mars 2020 — Varje år könsstympas ca tre miljoner kvinnor och flickor i världen.

KVINNLIG KÖNSSTYMPNING I FINLAND - Ihmisoikeusliitto

Det förekommer som religiös propaganda och då bara inom Islam, men det finns egentligen inget inom religionen som föreskriver kvinnlig könsstympning (7, 16). Även om det därmed också Kvinnlig könsstympning förekommer i länder med varierande statsreligioner (Dorkenoo, 1995 s 36).

Religion inte upphovet Kvinnlig könsstympning (KKS) är ett vanligt förekommande och brutalt uttryck för att kontrollera flickors och kvinnors sexualitet i Kvinnlig könsstympning är en stark tradition som sannolikt kommer från Egypten för ca mer än 2000 år sedan. Därefter har den spridits kring handelsvägar. Traditionen praktiseras i flera länder i Afrika, Mellanöstern men även i Asien av både muslimer, kristna, kopter och animister m.m. Detta trots att traditionen inte kommer från någon religionen överhuvudtaget.