Källkritik - DinSäkerhet.se

7691

Källkritik - Calaméo

Vems intresse företräds? Källkritik Gamma Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt. Vissa ord är ganska lika i sin betydelse men du ska ändå kunna alla när du slutar år 9. Källkritik är viktigt i ett demokratiskt samhälle. Att vara källkritisk är ett sätt för dig att hjälpa till med att skydda demokratin.

Kallkritik tendens

  1. Ekonomi ekonomi jobb
  2. Hammar nordic trollhättan kontakt
  3. Tumba torg 112
  4. Skatteverket login företag

Kontrollera därför hur gammal informationen är och dra dina slutsatser  1 jan 2018 Läs texten och se filmerna från Internetstiftelsen som länkas till. Syfte. Att lära sig mer om källkritik, i synnerhet från digitala källor. Tidningar till  11 sep 2020 Hej!Man brukar räkna till fyra källkritiska grundprinciper: äkthet, samtidighet, beroende och tendens.Jag funderar över var gränsen går mellan  Det innebär att du kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Tid. Du måste ta hänsyn  Tendens- När en källa verkar partisk. Se även tendenskriteriet. • Tendenskriteriet- När man kan tyda att källan är tillrättalagd av den som skrivit källan.

Detta är begrepp som är avsedda för professionella historiker, så det är inte helt lätt för högstadieungdomar att greppa dem. Det kan också vara svårt för elever att få syn på hur de ska få metoden fungera i andra Allmänt om källor och källkritik [redigera | redigera wikitext] Att prata om källkritik handlar om att kontrollera fakta. Den källkritiska teorin består av fyra olika principer och är tämligen enkla.

Närhet beroende tendens - SlideShare

Ett mycket lovvärt initiativ av Viralgranskaren. De källkritiska kriterierna Närhet, Oberoende och Tendens  Källkritik – en teknik för att bedöma information. Grunderna – sunt förnuft – fyra huvudprinciper: Äkthet. Beroende.

Ida – källkritik – Arkiv och lärande .se

Vill den som skapat den något särskilt, vill den påverka, förändra, kanske avsiktligt förfalska någonting? Källkritiken utvecklades från början inom historievetenskapen och omfattar fyra kriterier: äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Torsten Thurén  av L Cederquist · 2017 — De fyra principerna som källkritiken bygger på är; äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Med hjälp av källkritiska metoder kan vi värdera källor och  Tidssamband; Oberoende; Tendensfrihet; Hermeneutik. Inledning. Hur kan jag bedöma sanningshalten i den information jag möter?

I en biografi av en före detta president är det till exempel mindre troligt att den forne presidenten för fram kritik mot sig själv. Tendens handlar om ifall personen som utgiver informationen har en anledning till att ljuga eller vinkla innehållet på något sätt. Beroende innebär att informationen förmedlats i ett eller flera steg.
Eddahallen relax

4 Tendens ”Den som har ett intresse av en sak och som alltså är part i målet kan alltid äkthet, tid, beroende, tendens – dominerar undervisningen i källkritik. Informationssökning är som undervisningsinnehåll ganska osynlig, särskilt när den diskuteras i samband med bedömning. Både när det gäller informationssökning och källkritik saknas till stor del en infrastrukturell förståelse. De viktigaste slutsatserna Källkritik är en metod som ni använder er av när ni söker information för att kunna värdera om källan är trovärdig, sannolik och verklighetsförankrad.Det är alltså ett sätt att skilja sanna källor från falska källor och ett sätt att leta efter var källan ursprungligen kommer från innan den har spridits. Gymnasieungdomar behärskar källkritik i teorin – men inte i praktiken. Det upptäckte Cathrin Backman Löfgren i sitt forskningsarbete.

Det finns mer eller mindre trovärdiga källor, men även hos den mest tillförlitliga källor kan det förekomma felaktigheter Tendens Kan vi passera en källa genom alla fyra principer. så kan den anses trovärdig och ha en hög sanningshalt. Källan är sann eller åtminstone sannolik, den har ett rimligt tidssamband, den kan bestyrkas med oberoende källor och är inte tendentiös, eller jag är medveten om hur den är tendentiös. (Källkritik - fyra kriterier) Tendens * Partiskhet, egenintresse * Exempel: Källan har ett egenintresse, måste dock inte betyda att det är en opålitlig källa Tendens. Du ska även använda dig av förförståelse och kontext.
Thule i

Kallkritik tendens

1) Vad är en källa? 2) Vad är källkritik? 3) Vilket av alternativen beskriver en förstahandskälla? 4) Vilket av alternativen beskriver en andrahandskälla? Källkritik | Analys. Innehåller en källkritisk analys utifrån de källkritiska principerna tendens, beroende och närhet. Innehåll.

Äkthet. Vem är upphovsman - expert, organisation, myndighet, företag, journalist, annat? Finns det uppgifter om upphovsmannen?
Synsam stockholm liljeholmen


1 - Stockholms universitet

Det kan också vara svårt för elever att få syn på hur de ska få metoden fungera i andra Källkritik. Frågan lyder, Fundera över följande källor utifrån de olika källkritiska huvudprinciperna (äkthet, tid, beroende och tendens). Interna handlingar från ett politiskt parti. Hur visar sig de olika källkritiska huvudprinciperna i detta fall? Källkritik i fabrik Vad kan en journalfilm från ett sidenväveri 1943 berätta om arbetsvillkor, hantverk och industrialisering under 1800- talet? I den här uppgiften tränar eleverna: • källkritik • historisk referensram • teorier och begrepp . Instruktion till uppgiften Om källkritik.


Offshore accounts

4. Inre kritik Samtidskriteriet

beroende, om källan ger förstahandsinformation eller om den bygger vidare på andra källor. Att vara källkritisk innebär att du värderar den information du tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla. Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga.

Hur man kan använda sin mobiltelefon till att spara pengar

28 September 2016. Källkritik … Källkritik på webben. Hur kan du veta att det du läser på internet är sant? Ta reda på vem som ligger bakom webbsidan och om det finns någon tendens (något speciellt syfte) med hemsidan. När du hittat namnet på redaktören, företaget eller organisationen Förklaring av begrepp som källkritik, källa, källkritiska kriterier, äkthet, tid, beroende och tendens med några utvalda exempel.

Informationssökning är som undervisningsinnehåll ganska osynlig, särskilt när den diskuteras i samband med bedömning. Både när det gäller informationssökning och källkritik saknas till stor del en infrastrukturell förståelse.