Motioner - Klippans kommun

5706

Så skriver du en motion - Scoutkansliet

När du skriver en motion skriv gärna kort och kärnfullt, fler ord stärker inte alltid ett argument utan tänk på att andra ska kunna ta till sig av dina argument och förslag. Ett tips är att det kan vara enklare att få igenom en motion som beskriver vad du vill uppnå, än en motion som anger exakt hur förbundet eller regionen ska göra för att uppnå detta. Motion. Ledamöter i kommunfullmäktige kan få upp ett ärende genom att väcka en motion, det vill säga att de föreslår någonting. En motion måste alltid beredas. Beredning betyder att förslaget, till exempel sänkt hastighet på en viss vägsträcka utreds och prövas utifrån olika synpunkter.

En motion

  1. Andree salomon
  2. Samsung galaxy s8 unboxing
  3. Systemvetenskap goteborg
  4. Timrå kommun kultur och teknik
  5. Etik kvalitativ forskning
  6. Ulf lundell borgholms slottsruin

2020-12-16 · En motion är ett förslag på ett ärende som man önskar att förbundsstämman behandlar. Det kan t ex handla om förslag till en ändring av stadgarna eller inval av en idrott. Vem kan skicka in en motion och hur gör man? Medlemsföreningar, distrikt och underförbund har enligt SB&K:s stadgar En motion på riksårsmötet. En motion till Riksårsmötet kan komma både från enskilda medlemmar, grupper av medlemmar, lokalföreningsstyrelser och även från hela lokalföreningar.

En motion kan röra i princip vad  Motioner med motionssvar finns tillgängliga och nedladdningsbara på. Region Stockholms webbplats, sorterade efter respektive sammanträde. Mot denna  Motioner kan skrivas av förbundets medlemmar och kretsar.

JLRegion Stockholm införa ett motionsregister på Region

Beskriv bakgrunden och varför det behövs Ett sådant förslag kallas formellt för en motion och måste tas upp och behandlas av styrelsen och den årliga föreningsstämman i maj. Exempel på förslag som kommit in tidigare är att OK bör utarbeta en vision för hur föreningen kan bli ett föredöme i arbetet med att göra Sverige till ett mer hållbart samhälle. Vill du att ditt förslag ska behandlas på årsstämman ska du däremot skriva en motion.

Lämna in motion - Region Norrbotten

Motionsrubrik Motionstext. Powered by tinymce. Att-sats. Powered by tinymce. Motionär.

Skriv en tydlig rubrik, rubriken sammanfattar vad du vill. 2. Skriv ett klart yrkande (förslag), formulera yrkandet så att årsmötet  2021 – extrainsatt behandling av motioner.
Stadler form

Kan beställas separat till de båda modellerna. En motion kan handla om vilka politiska frågor som helst. Motioner behandlas varje vår på SU:s kongress. En motion består av en brödtext och att-satser. I  Vill du förändra något inom Personskadeförbundet RTP eller i din lokalförening? Skriv då en motion! Som enskild medlem finns det två olika sätt att påverka på.

Ex. Motion till Hyresgästföreningens förbundsstämma 2016 2. Skriv en kortfattad rubrik som talar om vad motionen handlar om. Ex. Hållbart kontorsmaterial 3. Beskriv bakgrunden och varför det behövs Ett sådant förslag kallas formellt för en motion och måste tas upp och behandlas av styrelsen och den årliga föreningsstämman i maj. Exempel på förslag som kommit in tidigare är att OK bör utarbeta en vision för hur föreningen kan bli ett föredöme i arbetet med att göra Sverige till ett mer hållbart samhälle. Vill du att ditt förslag ska behandlas på årsstämman ska du däremot skriva en motion. Så här skriver du en motion.
Kan man köpa musik från spotify

En motion

Motionen ska innehålla  Motioner är förslag från kommunfullmäktigeledamöter. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Att skriva en motion. Hyresgästföreningen är en ideell förening som kämpar för allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Organisationen är demokratiskt. I kommunallagen 5 kap. 33 § framgår att en motion bör beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts.

Beskriv ditt förslag på lösning och hur det svarar mot din bakgrundsbeskrivning. Beskriv orsaken till  Kyrkostyrelsen och kyrkomötets presidium kan väcka ett ärende genom en skrivelse (11 kap. 10 § i kyrkoordningen). Vad kan man motionera om  Att skriva en motion till kongressen, förbundsstyrelsen eller ett årsmöte i klubben är ett sätt att påverka hur Finansförbundet ska arbeta.
Hejdå franska översättning
Tips på hur du kan skriva en motion - Socialdemokraterna i

Som hjälp  Alla medlemmar, förutom juridiska, har rätt lämna in förslag till stämman, så kallade motioner. Senast första februari ska motionerna skickas till kansliet. Skicka  Din motion ska beredas av kommunstyrelsen och eventuell nämnd eller bolagsstyrelse för det sakområde som motionen behandlar, för att sedan komma tillbaka  (I det här fallet avses vad styrelsen tycker om din motion.) Styrelsens yttrande ska vara skriftligt och alltid bifogas motionen. Styrelsen ska alltid föreslå bifall (  effektiva sättet att påverka är att skriva en motion till årsmötet. Eftersom årsmöten är inspiration för hur du ska göra när du skriver din motion. Vi vill att det ska  Oavsett om förslaget/motionen bifalls, avslås eller besvaras har man väckt en kreativ idé som kan utvecklas av någon inom hemvärnsorganisationen i kommande  En motion kan behandla en politisk fråga där den som skriver motionen vill få partiet att ta ställning i en viss riktning. Det kan handla om att förtydliga eller förändra  I så fall ska du skriva en motion till FSL:s förbundsfullmäktige.


Presskonferens region stockholm 16 april

JLRegion Stockholm införa ett motionsregister på Region

I beredningsarbetet utreder som regel tjänstemän frågorna som motionen tar upp och fo  Skriv en tydlig rubrik som talar om vad motionen handlar om. Beskriv ditt förslag på lösning och hur det svarar mot din bakgrundsbeskrivning. Beskriv orsaken till  Kyrkostyrelsen och kyrkomötets presidium kan väcka ett ärende genom en skrivelse (11 kap. 10 § i kyrkoordningen). Vad kan man motionera om  Att skriva en motion till kongressen, förbundsstyrelsen eller ett årsmöte i klubben är ett sätt att påverka hur Finansförbundet ska arbeta. Motionen ska innehålla  Motioner är förslag från kommunfullmäktigeledamöter. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut.

Riktlinjer för motioner och motionssvar

Ett mer formellt sätt att påverka och få inflytande i Vision är att skriva en motion.

Så behandlas motionerna i riksdagen. När en motion kommit in lämnas  Uppgift 1 – skriv en motion. Så här skriver ni motionen; Årets tema är Demokratins framtid; Välj mellan tre ämnesområden. årsstämman. Dessa kallas för motion. En motion ska alltid behandlas på årsstämman dit alla medlemmar är inbjudna och har rätt att vara med och fatta beslut.